Hình ảnh đóng cọc dự án Thủy Nguyên Mall ngày 04.05.2019

Vị trí dự án Tên dự án: THỦY NGUYÊN MALL Vị trí: Cạnh Chợ Núi Đèo, Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Mô hình: Kios [...]

Hình ảnh thực tế dự án chợ Núi Đèo( Kiot chợ Núi Đèo)  ngày 18.04.2019