NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 1000m2
Đường : m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 44m2
Đường : 10m
Giá : 16.80 tỷ
Diện tích : 144m2
Đường : m
Giá : 2.17 tỷ
Diện tích : 61m2
Đường : m
Giá : 7.20 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường : 7.5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 40m2
Đường : 6m
Giá : 1.50 tỷ
Diện tích : 12m2
Đường :
Giá : 1.50 tỷ
Diện tích : 50m2
Đường :
Giá : 10.50 tỷ
Diện tích : 207m2
Đường :
Giá : 1.45 tỷ
Diện tích : 48m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 48m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 158m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 2045m2
Đường :
Giá : 2.15 tỷ
Diện tích : 68m2
Đường :
Giá : 13.20 tỷ
Diện tích : 90m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 50m2
Đường :
Giá : 540 triệu
Diện tích : 60m2
Đường :
Giá : 1.28 tỷ
Diện tích : 72m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 275m2
Đường :
Giá : 1.80 tỷ
Diện tích : 44m2
Đường :