NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : 10.50 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường : 32m
Giá : 3.05 tỷ
Diện tích : 105m2
Đường : 4m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 40m2
Đường : m
Giá : 2.65 tỷ
Diện tích : 106m2
Đường : 6m
Giá : 2.18 tỷ
Diện tích : 193m2
Đường : 3m
Giá : 2.40 tỷ
Diện tích : 91m2
Đường : 6m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 91m2
Đường : 6m
Giá : 3.25 tỷ
Diện tích : 93m2
Đường : 5.5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 96m2
Đường : 52m
Giá : 2.40 tỷ
Diện tích : 92m2
Đường : 6m
Giá : 6.80 tỷ
Diện tích : 80m2
Đường : m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 54m2
Đường : 4m
Giá : 2.05 tỷ
Diện tích : 164m2
Đường : 3m