NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 144m2
Đường : 12m
Giá : 5.75 tỷ
Diện tích : 103m2
Đường : 12m
Giá : 3.23 tỷ
Diện tích : 60m2
Đường : 15m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 85m2
Đường : m
Giá : 4.50 tỷ
Diện tích : 107m2
Đường : 13m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 180m2
Đường : m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 75m2
Đường : 32m
Giá : 2.95 tỷ
Diện tích : 60m2
Đường : 15m
Giá : 4.85 tỷ
Diện tích : 108m2
Đường : 12m
Giá : 4.28 tỷ
Diện tích : 109m2
Đường : 12m
Giá : 2.68 tỷ
Diện tích : 68m2
Đường : 15m