NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 446000m2
Đường : 25m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 6838m2
Đường : 9m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 6838m2
Đường : 9m
Giá : 50 tỷ
Diện tích : 1360000m2
Đường : m
Giá : 25 tỷ
Diện tích : 18000m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích :
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích :
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 1000m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 2000m2
Đường :
Giá : 16 tỷ
Diện tích : 8800m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 27000m2
Đường :
Giá : 35.10 tỷ
Diện tích : 27000m2
Đường :
Giá : 27.50 tỷ
Diện tích : 25000m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 3000m2
Đường :
Giá : 2.50 tỷ
Diện tích : 8000m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 400m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 20000m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 30000m2
Đường :
Giá : 10 tỷ
Diện tích : 10000m2
Đường :
Giá : 90 tỷ
Diện tích : 92000m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 275m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 10000m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 2700m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 7600m2
Đường :
Giá : 1.80 tỷ
Diện tích : 20200m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 5400m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 3000m2
Đường :