NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 72m2
Đường : m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 82m2
Đường :
Giá : 1.60 tỷ
Diện tích : 136m2
Đường :
Giá : 1.05 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 900 triệu
Diện tích : 150m2
Đường :
Giá : 540 triệu
Diện tích : 90m2
Đường :
Giá : 1.60 tỷ
Diện tích : 80m2
Đường :
Giá : 35.10 tỷ
Diện tích : 27000m2
Đường :
Giá : 27.50 tỷ
Diện tích : 25000m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 30000m2
Đường :
Giá : 860 triệu
Diện tích : 150m2
Đường :
Giá : 750 triệu
Diện tích : 161m2
Đường :
Giá : 700 triệu
Diện tích : 162m2
Đường :
Giá : 210 triệu
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 150m2
Đường :
Giá : 870 triệu
Diện tích : 188m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 2.03 tỷ
Diện tích : 350m2
Đường :
Giá : 1.20 tỷ
Diện tích : 329m2
Đường :
Giá : 1.20 tỷ
Diện tích : 329m2
Đường :
Giá : 250 triệu
Diện tích : 200m2
Đường :
Giá : 1 tỷ
Diện tích : 150m2
Đường :
Giá : 1.05 tỷ
Diện tích : 150m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 1502m2
Đường :
Giá : 788.50 triệu
Diện tích : 95m2
Đường :
Giá : 30 triệu
Diện tích : 4500m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 2000m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 2000m2
Đường :