NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : 1.40 tỷ
Diện tích : 91m2
Đường : 9m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 130m2
Đường : m
Giá : 900 triệu
Diện tích : 130m2
Đường : 6m
Giá : 1.75 tỷ
Diện tích : 90m2
Đường : 12m
Giá : 900 triệu
Diện tích : 188m2
Đường : 4.5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 180m2
Đường : 4m
Giá : 1.85 tỷ
Diện tích : 130m2
Đường : 12m
Giá : 1.40 tỷ
Diện tích : 130m2
Đường : 6m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 116m2
Đường : 7m
Giá : 1.29 tỷ
Diện tích : 130m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 116m2
Đường :
Giá : 1.50 tỷ
Diện tích : 112m2
Đường :
Giá : 1.10 tỷ
Diện tích : 130m2
Đường :
Giá : 1.04 tỷ
Diện tích : 130m2
Đường :
Giá : 4.50 tỷ
Diện tích : 239m2
Đường :
Giá : 2.15 tỷ
Diện tích : 112m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 180m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 112m2
Đường :
Giá : 1.26 tỷ
Diện tích : 231m2
Đường :
Giá : 1.55 tỷ
Diện tích : 121m2
Đường :
Giá : 2.24 tỷ
Diện tích : 321m2
Đường :
Giá : 2.75 tỷ
Diện tích : 299m2
Đường :
Giá : 1.68 tỷ
Diện tích : 91m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 200m2
Đường :
Giá : 25 tỷ
Diện tích : 18000m2
Đường :
Giá : 1.06 tỷ
Diện tích : 130m2
Đường :
Giá : 800 triệu
Diện tích : 89m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 130m2
Đường :
Giá : 1.50 tỷ
Diện tích : 245m2
Đường :
Giá : 2.50 triệu
Diện tích : 180m2
Đường :
Giá : 405 triệu
Diện tích : 90m2
Đường :