NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 70m2
Đường : 3m
Giá : 4.50 tỷ
Diện tích : 107m2
Đường : 13m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 87m2
Đường : m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 64m2
Đường : 2.9m
Giá : 1.85 tỷ
Diện tích : 90m2
Đường : 3m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 190m2
Đường : 12.5m
Giá : 4.85 tỷ
Diện tích : 108m2
Đường : 12m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 65m2
Đường : 3m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 69m2
Đường : 3m
Giá : 890 triệu
Diện tích : 8m2
Đường : 3m
Giá : 890 triệu
Diện tích : 69m2
Đường : 3m
Giá : 2.67 tỷ
Diện tích : 113m2
Đường : 5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 120m2
Đường : 15m
Giá : 7.20 tỷ
Diện tích : 120m2
Đường : 15m
Giá : 2.67 tỷ
Diện tích : 113m2
Đường : 5m