NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : 580 triệu
Diện tích : 64m2
Đường : 3m
Giá : 860 triệu
Diện tích : 86m2
Đường : m
Giá : 840 triệu
Diện tích : 60m2
Đường : m
Giá : 50 triệu
Diện tích : 1800m2
Đường : m
Giá : 120 triệu
Diện tích : 3600m2
Đường : m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 67m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 152m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 343m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 457m2
Đường :
Giá : 1 tỷ
Diện tích : 111m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 110m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 101m2
Đường :
Giá : 1.80 tỷ
Diện tích : 168m2
Đường :
Giá : 750 triệu
Diện tích : 88m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 170m2
Đường :
Giá : 620 triệu
Diện tích : 63m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 75m2
Đường :
Giá : 650 triệu
Diện tích : 65m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 145m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 135m2
Đường :
Giá : 395 triệu
Diện tích : 60m2
Đường :
Giá : 395 triệu
Diện tích : 63m2
Đường :
Giá : 335 triệu
Diện tích : 62m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 408m2
Đường :
Giá : 300 triệu
Diện tích : 55m2
Đường :
Giá : 375 triệu
Diện tích : 61m2
Đường :
Giá : 2.50 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 1.80 tỷ
Diện tích : 131m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 2000m2
Đường :