NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : 680.06 triệu
Diện tích : 61m2
Đường : 3m
Giá : 680 triệu
Diện tích : 61m2
Đường : 3m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 93m2
Đường : 4m
Giá : 1.70 tỷ
Diện tích : 60m2
Đường : 3m
Giá : 1.70 tỷ
Diện tích : 60m2
Đường : 3m
Giá : 1.05 tỷ
Diện tích : 79m2
Đường : 2.6m
Giá : 1.05 tỷ
Diện tích : 79m2
Đường : 2.6m
Giá : 4.70 tỷ
Diện tích : 203m2
Đường : m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 6838m2
Đường : 9m
Giá : 860 triệu
Diện tích : 60m2
Đường : 4m
Giá : 1.28 tỷ
Diện tích : 93m2
Đường : 5m
Giá : 800 triệu
Diện tích : 104m2
Đường : 3m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 90m2
Đường : 8m
Giá : 1.35 tỷ
Diện tích : 60m2
Đường :
Giá : 1.65 tỷ
Diện tích : 91m2
Đường :
Giá : 785 triệu
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 200m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 104m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 63m2
Đường :
Giá : 1.15 tỷ
Diện tích : 111m2
Đường :
Giá : 1.76 tỷ
Diện tích : 132m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 71m2
Đường :