NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 77m2
Đường : 3.2m
Giá : 3.40 tỷ
Diện tích : 110m2
Đường : 6m
Giá : 1.85 tỷ
Diện tích : 81m2
Đường : 3m
Giá : 1.40 tỷ
Diện tích : 71m2
Đường : 4m
Giá : 1.90 tỷ
Diện tích : 69m2
Đường : 7m
Giá : 1.70 tỷ
Diện tích : 92m2
Đường : 3m
Giá : 3.25 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường : 4m
Giá : 3.78 tỷ
Diện tích : 126m2
Đường : 4m
Giá : 3.30 tỷ
Diện tích : 143m2
Đường : 5m
Giá : 1.70 tỷ
Diện tích : 70m2
Đường : 3m
Giá : 890 triệu
Diện tích : 57m2
Đường : 3m
Giá : 2.10 tỷ
Diện tích : 102m2
Đường : 3m
Giá : 2.70 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường : 3m
Giá : 1.50 tỷ
Diện tích : 80m2
Đường : 3m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 61m2
Đường : 3.5m
Giá : 1.70 tỷ
Diện tích : 92m2
Đường : 4m