NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 70m2
Đường : 7m
Giá : 2.25 tỷ
Diện tích : 125m2
Đường : 24m
Giá : 750 triệu
Diện tích : 150m2
Đường : 2.5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 180m2
Đường : m
Giá : 1.30 tỷ
Diện tích : 81m2
Đường : 6m
Giá : 565 triệu
Diện tích : 65m2
Đường : m
Giá : 785 triệu
Diện tích : 76m2
Đường : m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 200m2
Đường : 60m
Giá : 990 triệu
Diện tích : 150m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 180m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 160m2
Đường :
Giá : 980 triệu
Diện tích : 80m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 80m2
Đường :
Giá : 2.48 tỷ
Diện tích : 160m2
Đường :
Giá : 5 triệu
Diện tích : 160m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 125m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 1.90 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 3.17 tỷ
Diện tích : 192m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 180m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 180m2
Đường :
Giá : 2.12 tỷ
Diện tích : 236m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 166m2
Đường :
Giá : 2.73 tỷ
Diện tích : 273m2
Đường :
Giá : 2.55 tỷ
Diện tích : 180m2
Đường :
Giá : 900 triệu
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 336m2
Đường :
Giá : 6.12 tỷ
Diện tích : 360m2
Đường :
Giá : 3.61 tỷ
Diện tích : 361m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 180m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 160m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 200m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 304m2
Đường :
Giá : 2.28 tỷ
Diện tích : 352m2
Đường :
Giá : 1.03 tỷ
Diện tích : 172m2
Đường :
Giá : 2.02 tỷ
Diện tích : 369m2
Đường :
Giá : 850 triệu
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 1.10 tỷ
Diện tích : 173m2
Đường :
Giá : 800 triệu
Diện tích : 200m2
Đường :