NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : Thỏa thuận
Diện tích :
Đường : 15m
Giá : 1.95 tỷ
Diện tích : 360m2
Đường : 3m
Giá : 500 triệu
Diện tích : 66m2
Đường : 3m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 65m2
Đường : m
Giá : 450 triệu
Diện tích : 131m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 77m2
Đường :
Giá : 380 triệu
Diện tích : 75m2
Đường :
Giá : 445 triệu
Diện tích : 75m2
Đường :
Giá : 350 triệu
Diện tích : 74m2
Đường :
Giá : 290 triệu
Diện tích : 69m2
Đường :
Giá : 290 triệu
Diện tích : 80m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 70m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 92m2
Đường :
Giá : 850 triệu
Diện tích : 80m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 79m2
Đường :
Giá : 255 triệu
Diện tích : 71m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 71m2
Đường :
Giá : 680 triệu
Diện tích : 86m2
Đường :
Giá : 1.78 tỷ
Diện tích : 712m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 122m2
Đường :
Giá : 240 triệu
Diện tích : 78m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 235m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 69m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 84m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 111m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 620m2
Đường :
Giá : 750 triệu
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 1.56 tỷ
Diện tích : 174m2
Đường :
Giá : 1.50 tỷ
Diện tích : 790m2
Đường :
Giá : 490 triệu
Diện tích : 110m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 30000m2
Đường :
Giá : 2 tỷ
Diện tích : 300m2
Đường :