NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 384m2
Đường : 7m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 63m2
Đường : 4m
Giá : 650.06 triệu
Diện tích : 73m2
Đường : 3.2m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 80m2
Đường : 3.6m
Giá : 2.40 tỷ
Diện tích : 91m2
Đường : 6m
Giá : 950.09 triệu
Diện tích :
Đường : 3.6m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 91m2
Đường : 6m
Giá : 2.40 tỷ
Diện tích : 92m2
Đường : 6m
Giá : 950 triệu
Diện tích : 71m2
Đường : 3.5m
Giá : 750 triệu
Diện tích : 91m2
Đường : 3m
Giá : 600 triệu
Diện tích : 82m2
Đường :
Giá : 2.30 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 820 triệu
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 930 triệu
Diện tích : 101m2
Đường :
Giá : 1.25 tỷ
Diện tích : 105m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 68m2
Đường :
Giá : 2.50 tỷ
Diện tích : 200m2
Đường :
Giá : 830 triệu
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 1.44 tỷ
Diện tích : 120m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 120m2
Đường :
Giá : 1.04 tỷ
Diện tích : 104m2
Đường :
Giá : 715 triệu
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 1.39 tỷ
Diện tích : 120m2
Đường :
Giá : 650 triệu
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 150m2
Đường :
Giá : 580 triệu
Diện tích : 100m2
Đường :