NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : 570.05 triệu
Diện tích : 69m2
Đường : 3m
Giá : 595 triệu
Diện tích : 60m2
Đường : 7m
Giá : 1.15 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 2.28 tỷ
Diện tích : 90m2
Đường :
Giá : 1.43 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 151m2
Đường :
Giá : 1.97 tỷ
Diện tích : 120m2
Đường :
Giá : 1.87 tỷ
Diện tích : 78m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 107m2
Đường :
Giá : 750 triệu
Diện tích : 82m2
Đường :
Giá : 2.25 tỷ
Diện tích : 205m2
Đường :
Giá : 585 triệu
Diện tích : 82m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 82m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 2000m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 120m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 84m2
Đường :
Giá : 1.05 tỷ
Diện tích : 200m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 2000m2
Đường :
Giá : 405 triệu
Diện tích : 225m2
Đường :
Giá : 2.50 tỷ
Diện tích : 155m2
Đường :
Giá : 2.50 tỷ
Diện tích : 308m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 1208m2
Đường :