NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 133m2
Đường : 5m
Giá : 3.25 tỷ
Diện tích : 93m2
Đường : 5.5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 160m2
Đường : 3m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 160m2
Đường : 3m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích :
Đường : 9m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 76m2
Đường : 3.5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 60m2
Đường : 5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 77m2
Đường : m
Giá : 1.58 tỷ
Diện tích : 198m2
Đường :
Giá : 850 triệu
Diện tích : 83m2
Đường :
Giá : 860 triệu
Diện tích : 93m2
Đường :
Giá : 550 triệu
Diện tích : 93m2
Đường :
Giá : 380 triệu
Diện tích : 83m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 125m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 750m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 74m2
Đường :
Giá : 895 triệu
Diện tích : 104m2
Đường :
Giá : 630 triệu
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 400 triệu
Diện tích : 60m2
Đường :
Giá : 650 triệu
Diện tích : 104m2
Đường :