NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 69m2
Đường : 2.5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 70m2
Đường : 3m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 63m2
Đường : m
Giá : 2.09 tỷ
Diện tích : 104m2
Đường : 5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 108m2
Đường : 3m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 72m2
Đường : 3m
Giá : 840 triệu
Diện tích : 84m2
Đường : 6m
Giá : 2.20 tỷ
Diện tích : 73m2
Đường : 6m
Giá : 4.56 tỷ
Diện tích : 190m2
Đường : 10m
Giá : 690 triệu
Diện tích : 66m2
Đường : 5m
Giá : 1.67 tỷ
Diện tích : 104m2
Đường : 5m
Giá : 700 triệu
Diện tích : 60m2
Đường : m
Giá : 3.37 tỷ
Diện tích : 132m2
Đường : 12.5m
Giá : 4.50 tỷ
Diện tích : 250m2
Đường : 4m