NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hạn mức công nhận đất ở và giao đất

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và diện tích tách thửa đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo quy định này, (1) sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 về phạm vi áp dụng:

a./ Quy định hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 4 Điều 103 Luật Đất đai năm 2013.

b./ Quy định hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo quy định tại khoản 5 Điều 129 Luật Đất đai năm 2013; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tự khai hoang theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

c./ Quy định hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở theo quy định tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai năm 2013 và diện tích tách thửa đất ở.

d./ Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất đối với đất ở.

Một số quy định chi tiết khác được sửa đổi, bổ sung:

(2) Sửa đổi khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 về hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất có vườn ao.

Sửa đổi quy định về hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất có vườn ao.

Sửa đổi quy định về hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất có vườn ao.

(3) Sửa đổi khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 về trường hợp thửa đất hộ gia đình đang sử dụng có 05 nhân khẩu trở lên.

(4) Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015.

(5) Sửa đổi về hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở tại khu vực đô thị (các phường): Diện tích tối thiểu là 40m²/hộ.

(6) Sửa đổi khoản 2 Điều 4 Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015:

Hạn mức đất ở được áp dụng cho mục đích sau: Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở; giao đất tái định cư.

(7) Bổ sung Điều 4a: Hạn mức công nhận đất nông nghiệp do tự khai hoang.

(8) Sửa đổi Điều 5 về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất đối với đất ở.

(9) Bổ sung Điều 5a: Các trường hợp không được tách thửa đất ở.

(10) Sửa đổi Điều 6: Điều khoản chuyển tiếp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2023.


Nguồn https://thanhphohaiphong.gov.vn/

NHÀ ĐẤT AN PHÚ
  • Địa chỉ : Lô 02 - LK22, đường Máng Nước, khu Cửa Trại, xã Thuỷ Đường, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
  • Email : nhadatanphuhp@gmail.com
  • Điện thoại : 0936 77 39 68
  • Hotline : 0358 445 445
  • website : www.nhadatanphu.com.vn
Ngày đăng : 16/02/2023 | 245 lượt xem
Bài viết liên quan
Tìm kiếm bài viết
Chuyên gia tư vấn
Mr Long
Mr Long
Best Sale Tuần
Mr Bách
Mr Bách
Best Sale Tuần
Mr Tuấn
Mr Tuấn
Best Sale Tuần
Ms Dung
Ms Dung
Best Sale Tuần