NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445

Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại Kỳ họp, thay mặt UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân trình kỳ họp các Tờ trình của UBND thành phố về: Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2045; Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024; Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2024; Bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân trình các Tờ trình tại Kỳ họp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trình các Tờ trình tại Kỳ họp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trình kỳ họp các Tờ trình của UBND thành phố về: Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang bờ ven sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến bờ cuối đảo Vũ Yên; Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện dự án đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang Phi Liệt, huyện Thủy Nguyên; Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện dự án thành phần số 1: Hệ thống kè mỏ hàn đê biển 1, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng thuộc dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ.

Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố trình báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp.

Kỳ họp cũng được nghe các Ban của HĐND thành phố trình các báo cáo thẩm tra về các nội dung do UBND thành phố trình.

Các đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp.

Sau khi xem xét các Tờ trình của UBND thành phố, Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố, dự thảo Nghị quyết do Thư ký kỳ họp trình, HĐND thành phố đã biểu quyết, thống nhất cao thông qua 7 Nghị quyết gồm: (1) Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2045. (2) Phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024 tại thành phố Hải Phòng. (3) Bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất và mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2024. (4) Bổ sung Danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố năm 2024. (5) Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên. (6) Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang Phi Liệt, huyện Thủy Nguyên. (7) Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần số 1: Hệ thống kè mỏ hàn đê biển I, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng thuộc Dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Để các Nghị quyết được triển khai hiệu quả, phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập đề nghị, ngay sau Kỳ họp, UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện các Nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm, đúng nội dung các Nghị quyết và đúng quy định, trong đó lưu ý các ý kiến nêu trong báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố và tổ chức thực hiện trong Nghị quyết. Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai để bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng các nội dung Nghị quyết của HĐND


Nguồn https://thanhphohaiphong.gov.vn/

NHÀ ĐẤT AN PHÚ
  • Địa chỉ : Lô 02 - LK22, đường Máng Nước, khu Cửa Trại, xã Thuỷ Đường, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
  • Email : nhadatanphuhp@gmail.com
  • Điện thoại : 0936 77 39 68
  • Hotline : 0358 445 445
  • website : www.nhadatanphu.com.vn
Ngày đăng : 16/04/2024 | 50 lượt xem
Bài viết liên quan