NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bắc sông Cấm

Mô tả quy hoạch

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị mới Bắc sông Cấm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố để phát triển mở rộng đô thị Thành phố lên khu vực phía Bắc đã được xác định tại Nghị quyết 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị và Quy hoạch chung xây dựng thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009, Nghị Quyết số 04-NQ/TU ngày 03/01/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XIV) về phát triển và quản lý đô thị Hải Phòng và Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý đô thị theo hướng văn minh hiện đại.

Để từng bước thực hiện chủ trương trên, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 và Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm Hành chính – Chính trị thành phố Hải Phòng.

Trên cơ sở Nhiệm vụ đã được phê duyệt, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Viện Quy hoạch tổ chức khảo sát nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức lấy ý kiến cộng đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan vào tất cả các nội dung của đồ án quy hoạch.

Tuy nhiên, qua quá trình nghiên cứu cho thấy, để phát triển thành khu đô thị mới văn minh hiện đại với tầm nhìn chiến lược và lâu dài, cần có thời gian và nguồn lực rất lớn cho công tác quy hoạch không gian, kiến trúc, cảnh quan và thiết kế đô thị. Mặt khác, một số khu chức năng trong Khu đô thị như các công trình công cộng quy mô lớn, tượng đài Hồ Chính Minh, Nhà hát … phải tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc và quy hoạch theo Thông tư 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng về thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. Do vậy, việc nghiên cứu đồng thời cả quy hoạch kiến trúc và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn hiện nay sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án.

Ngoài ra, khu vực nghiên cứu quy hoạch gồm nhiều khu chức năng như công cộng, thương mại, dịch vụ, văn hóa, công viên cây xanh sinh thái, quốc phòng, an ninh …, trong đó các công trình trụ sở hành chính – chính trị mới của Thành phố chỉ là một khu chức năng của đô thị. Như vậy, tên gọi của đồ án là Trung tâm Hành chính – Chính trị thành phố Hải Phòng theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt chưa thể hiện được đầy đủ tính chất, chức năng của khu vực quy hoạch. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 4482/VP-QH ngày 15/7/2016, cần thiết phải điều chỉnh tên gọi của đồ án là Quy hoạch phân khu Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Vừa qua, ngày 24/6/2016 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1131/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm trong đó thời gian thực hiện dự án là 5 năm (từ 2016 đến 2020).

Để thời đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn trước mắt cần thiết phải tập trung nghiên cứu hoàn thiện Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hạ tầng kỹ thuật của Khu đô thị mới Bắc sông Cấm trên cơ sở phương án quy hoạch chi tiết đã tổ chức nghiên cứu và lấy ý kiến cộng đồng, giải pháp quy hoạch kiến trúc sẽ được tiếp tục triển khai trong các giai đoạn sau theo quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hạ tầng kỹ thuật của Khu đô thị mới Bắc sông Cấm phải đảm bảo sự đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu đối với việc điều chỉnh tăng tầng cao của các công trình để tiết kiệm quỹ đất, xây dựng cảnh quan đô thị hiện đại, tăng diện tích khoảng xanh và khoảng lùi công trình; hợp khối các công trình công cộng để mở rộng đất cây xanh, thương mại, dịch vụ, quảng trường và các không gian mở khác …  theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 242/TB-UBND ngày 16/9/2015.

Căn cứ Công văn số 44/BXD-QHKT ngày 10/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 hạ tầng kỹ thuật  Khu đô thị mới Bắc sông Cấm; Căn cứ Công văn số 828-CV/VPTU ngày 12/8/2016 của Văn phòng Thành ủy về việc thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy về đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thi mới Bắc sông Cấm,

Để có thể triển khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hạ tầng kỹ thuật của Khu đô thị mới Bắc sông Cấm với lý do nêu trên, cần phải lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bắc sông Cấm trên cở sở điều chỉnh nội dung Quy hoạch chi tiết 1/2000 đã được phê duyệt. Vì vậy việc lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bắc sông Cấm là cần thiết.


Nguồn: https://quyhoach.xaydung.gov.vn/

NHÀ ĐẤT AN PHÚ
  • Địa chỉ : Lô 02 - LK22, đường Máng Nước, khu Cửa Trại, xã Thuỷ Đường, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
  • Email : nhadatanphuhp@gmail.com
  • Điện thoại : 0936 77 39 68
  • Hotline : 0358 445 445
  • website : www.nhadatanphu.com.vn
Ngày đăng : 25/06/2024 | 30 lượt xem
Bài viết liên quan