NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 200m2
Đường : 4m
Giá : 450 triệu
Diện tích : 61m2
Đường : 3.5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 82m2
Đường : 8m
Giá : 450 triệu
Diện tích : 61m2
Đường : 3.5m
Giá : 610 triệu
Diện tích : 148m2
Đường :
Giá : 2.55 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 360 triệu
Diện tích : 78m2
Đường :
Giá : 595 triệu
Diện tích : 129m2
Đường :
Giá : 850 triệu
Diện tích : 98m2
Đường :
Giá : 2.10 tỷ
Diện tích : 600m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 90m2
Đường :
Giá : 280 triệu
Diện tích : 94m2
Đường :
Giá : 1.38 tỷ
Diện tích : 533m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 175m2
Đường :
Giá : 2.55 tỷ
Diện tích : 200m2
Đường :
Giá : 1.60 tỷ
Diện tích : 533m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 117m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 175m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 200m2
Đường :
Giá : 15 triệu
Diện tích : 200m2
Đường :
Giá : 1 nghìn
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 1.72 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 200 triệu
Diện tích : 300m2
Đường :