NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 130m2
Đường : 20m
Giá : 395 triệu
Diện tích : 79m2
Đường : 5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 128m2
Đường :
Giá : 620 triệu
Diện tích : 91m2
Đường :
Giá : 280 triệu
Diện tích : 75m2
Đường :
Giá : 1.15 tỷ
Diện tích : 700m2
Đường :
Giá : 3.50 tỷ
Diện tích : 900m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 113m2
Đường :
Giá : 240 triệu
Diện tích : 74m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 500m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 92m2
Đường :
Giá : 2.70 tỷ
Diện tích : 225m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 125m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 1620m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 102m2
Đường :
Giá : 369 triệu
Diện tích : 126m2
Đường :
Giá : 369 triệu
Diện tích : 128m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 35m2
Đường :
Giá : 1.80 tỷ
Diện tích : 300m2
Đường :
Giá : 1.25 tỷ
Diện tích : 600m2
Đường :
Giá : 500 triệu
Diện tích : 90m2
Đường :
Giá : 12.50 triệu
Diện tích : 85m2
Đường :
Giá : 1.20 tỷ
Diện tích : 4000m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 15000m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 600m2
Đường :