NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 88m2
Đường : 6.5m
Giá : 480 triệu
Diện tích : 85m2
Đường : 3m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 650 triệu
Diện tích : 84m2
Đường :
Giá : 2.40 tỷ
Diện tích : 150m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 150m2
Đường :
Giá : 1.31 tỷ
Diện tích : 345m2
Đường :
Giá : 950 triệu
Diện tích : 306m2
Đường :
Giá : 450 triệu
Diện tích : 79m2
Đường :
Giá : 1.80 tỷ
Diện tích : 150m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 99m2
Đường :
Giá : 1.50 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 1080m2
Đường :
Giá : 2.20 tỷ
Diện tích : 150m2
Đường :
Giá : 420 triệu
Diện tích : 83m2
Đường :
Giá : 1.28 tỷ
Diện tích : 500m2
Đường :
Giá : 560 triệu
Diện tích : 70m2
Đường :