NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445

An Phú cần tìm đối tác đồng hành cùng phát triển - Inviting for cooperation

Kính gửi Quý đối tác và Quý khách hàng!!!    

          Nhà Đất An Phú xin gửi  tới Quý đối tác và Quý Khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc may mắn và thành công. An Phú cần tìm đối tác góp vốn, nhượng quyền, liên minh đồng hành cùng phát triển thị trường BĐS và các thị trường khác.

          "An Phu House would like to send our valued partners and customers greetings and wishes for health and success. An Phu needs to find partners to contribute capital, franchises, and alliances to accompany the development of the real estate market and other markets."

          Ra đời năm 2015, An Phú là thương hiệu nhà đất lâu năm và tiên phong cung cấp các Dịch vụ kinh doanh Bất Động Sản một cách chuyên nghiệp, uy tín tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Để chuyên nghiệp hơn nữa đến tháng 9-1-2017, An Phú thành lập pháp nhân: công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Đại An Phú.

          "Established in 2015, An Phu is a longtime real estate brand name and pioneering in providing professional and prestigious real estate business services in Thuy Nguyen, Hai Phong. To be more professional until January 9, 2017, An Phu established a legal entity: Dai An Phu  Development and Investment Limited Company."

          Năm 2021: Với mong muốn gắn kết, bền lâu, BLĐ Nhà Đất An Phú đã quyết định thành lập Wia Group - một hệ sinh thái kết nối BDS và  nhiều ngành nghề khác nhau thành một khối thống nhất để cùng hợp tác -  phát triển. Với triết lý kinh doanh “Kết nối thành công”, chúng tôi luôn muốn đem đến sự thành công cho mọi đối tác - gắn kết để tạo ra những thành công lớn hơn. Bởi chúng tôi luôn hiểu được giá trị của sự hợp tác: “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

         "In 2021: With the desire for cohesion and sustainability, An Phu Housing Board decided to establish Wia An Phu JSC - an ecosystem that connects BDS and many different industries into a unified block for cooperation - development. . With the business philosophy of "Successful Connection", we always want to bring success to all partners - join together to create greater success. Because we always understand the value of cooperation: "Together we can change the world"."

          Trong định hướng phát triển lâu dài về mảng bất động sản, An Phú luôn muốn kiếm tìm các đối tác tiềm năng trong việc tạo dựng các khối liên minh ổn định, vững chắc. Đồng thời An Phú cũng muốn kiến tạo các mối quan hệ hợp tác để thúc đẩy lẫn nhau, mở rộng cơ hội phát triển. Bên cạnh đó, An Phú mong muốn hình thành một hệ thống nhượng quyền nhằm mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều thị trường. Với hệ sinh thái Wia, An Phú mong muốn sẽ không chỉ gói gọn trong lĩnh vực Bất Động Sản mà còn đi xa hơn nữa, bứt phá ra ngoài khuôn khổ để chạm đến các ngành nghề mới, cơ hội mới.

          "In the long-term development orientation of the real estate segment, An Phu always wants to find potential partners in building stable and solid alliances. At the same time, An Phu also wants to create cooperative relationships to promote each other and expand development opportunities. In addition, An Phu wishes to form a franchise system to expand the scope of operations to many markets. With the Wia's ecosystem, An Phu hopes to not only encapsulate in the real estate sector but also go further, break out of the framework to touch new professions and new opportunities."

          Với nền tảng kinh nghiệm vững chắc thông qua hàng ngàn giao dịch cùng vốn kiến thức, số liệu liên tục cập nhật, An Phú tự tin cung cấp cho quý đối tác những thế mạnh tại thị trường Thuỷ Nguyên nói riêng & Hải Phòng nói chung như sau:

         " With a solid foundation of experience through thousands of transactions and constantly updated data and knowledge, An Phu confidently provides your partners with strengths in Thuy Nguyen market in particular and Hai Phong in general. as follows:"

1. Tăng độ nhận diện thương hiệu - Increase brand awareness.

        Xây dựng thương hiệu đã khó, phát triển thương hiệu càng khó hơn, vậy nên việc hợp tác để mở rộng phạm vi ảnh hưởng là vô cùng quan trọng. Khách hàng thường sẽ có xu hướng tìm đến những cái tên uy tín và có chỗ đứng trong trí nhớ của họ. Đồng hành cùng An Phú, quý đối tác có thể dễ dàng rút gọn quá trình này.

        "Branding is difficult, spreading a brand is even more difficult, so it is extremely important to cooperate to expand its reach. Customers are more likely to find reputable names and have a place in their memory. Accompanying An Phu, your partners can easily shorten this process."

2. Có thêm nhiều khách hàng tiềm năng - More potential customers

          An Phú đến nay đã phục vụ hàng ngàn khách hàng, từ đó dễ dàng tiếp cận với khẩu vị đầu tư của từng người. Đồng hành cùng An Phú sẽ giúp quý đối tác mở rộng thị trường, tiếp cận với các khách hàng tiềm năng mà không cần bỏ ra quá nhiều công sức cho việc làm quen cũng như tìm hiểu thị trường.

        " Up to now, An Phu has served thousands of customers, so it's easy to access the investment taste of each person. Accompanying An Phu will help your partners to expand their markets and reach potential customers without spending too much effort on getting acquainted as well as exploring the market."

3. Hệ thống tư liệu hoàn thiện - Complete documentation system

          An Phú luôn sẵn lòng cung cấp cho các quý đối tác kho dữ liệu thông tin về Thủy Nguyên cũng như cách khai thác các thị trường tiềm năng khác, được tổng hợp qua các năm, bao gồm: bản đồ các khu, lịch sử giao dịch giá…

        " An Phu is always willing to provide our partners with a database of information about Thuy Nguyen as well as how to exploit other potential markets, synthesized over the years, including the map of areas, history of delivery, price translation ..."

4. Dễ dàng tiếp cận thị trường nhờ quy trình và kinh nghiệm trong công việc - It's easy to access the market thanks to the process and work experience

          An Phú trong quá trình hình thành và phát triển của mình đã tích lũy được những kinh nghiệm vô cùng quý báu. Nhờ vậy, quý đối tác có thể tiết kiệm nguồn lực của bản thân trong việc gia nhập thị trường mới. Áp dụng quy trình đã hoàn thiện của An Phú để phát triển và mở rộng.

          "An Phu in the process of its formation and development has accumulated extremely valuable experiences. As a result, partners can save their resources in entering new markets. Applying An Phu's completed process to develop and expand."

5. Giảm chi phí Marketing – không mất thời gian xây dựng phòng Truyền thông - Reducing Marketing Costs - Saving time to build a Communication Department

          Khoản chi phí này luôn là nỗi đau đầu của các doanh nghiệp nhưng nếu đồng hành cùng phát triển, chúng ta có thể dễ dàng giảm thiểu do chia sẻ chi phí vận hành, quảng cáo, truyền thông trên cùng một nền tảng nhân sự, chỉ với một lần làm Thương Hiệu nhưng lại mang hiệu quả cho nhiều đơn vị cùng lúc. Với đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm, hệ thống truyền thông ngày càng được hoàn thiện,  An Phú rất sẵn lòng hỗ trợ quý đối tác trong việc thực hiện các chương trình Marketing.

          "This cost is always a headache for businesses, but if we go together for development, we can easily reduce it by sharing operating costs, advertising, and communication on the same HR platform. Only one time as a Brand, but it is effective for many units at the same time. With a team of experienced personnel, the communication system is increasingly improved, An Phu is very willing to assist partners in implementing Marketing programs."

6. Cung cấp, hỗ trợ mặt bằng - Supply, premises support

          An Phú cùng với quá trình phát triển dài lâu luôn hiểu rõ về thị trường thế mạnh của mình, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những lựa chọn, phương án tốt nhất để quý đối tác có được thế mạnh đến từ gốc rễ, an tâm ổn định và phát triển khi có các mặt bằng tại nhiều nơi để cùng ngay khi bắt đầu.

          "An Phu, along with long-term development, always understands its strong market, we are ready to support the best options and plans for our partners to have the strengths from the roots, with peace of mind. To be stable and develop when there were premises in many places to join right from the start."

7. Hệ thống thông tin cập nhật - Up-to-date information system

          Trong bất kì ngành nghề nào, nắm bắt thông tin kịp thời luôn là điểm mấu chốt trong thành công của một thương hiệu. An Phú với bề dày phát triển cũng như năng lực đột phá của đội ngũ nhân viên luôn luôn hỗ trợ hết sức mình trong việc thiết lập tầm nhìn tổng quan và chính xác nhất cho các quý đối tác.

          "In any industry, getting information on time is always the key to the success of a brand. An Phu, with a long history of development as well as a breakthrough capacity of its staff, always assists with its best in establishing the most accurate and general vision for our partners."

          An Phú trân trọng gửi lời mời hợp tác đến với các Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân quan tâm và mong muốn hợp tác trong lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực khác để cùng với chúng tôi thực hiện chung các hoạt động Đầu tư - Kinh doanh, với tư cách là một liên minh bền chặt, một đối tác chiến lược, một hệ thống nhượng quyền hay một đối tác trong lĩnh vực mới, nhằm gia tăng giá trị, mở rộng thị trường, cùng nhau chia sẻ các cơ hội để cùng phát triển trên hệ sinh thái Wia. 

       "An Phu respectfully sends invitations to cooperate with organizations, businesses, and individuals who are interested in and want to cooperate in the field of real estate and other fields to join us in implementing activities. Business, as a strong alliance, a strategic partner, a franchise system, or a partner in a new field, to add value, expand markets, and share opportunities for mutual growth in the Wia ecosystem."

KẾT SỨC MẠNH - NỐI THÀNH CÔNG

SUCCESSFUL CONNECTIONS


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Văn Phòng Nhà Đất An Phú

 • Địa chỉ: Lô 02 - LK22, đường Máng Nước, khu Cửa Trại, xã Thuỷ Đường, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.
 • Website: nhadatanphu.com.vn
 • Hotline: 0936.77.39.68 - 0358.445.445

 • Company’s address: Lot 02 - LK22, Mang Nuoc street, Cua Trai area, Thuy Duong commune, Thuy Nguyen, Hai Phong.
 • Numbers:  0936 77 39 68 - 0358 445 445
 • Email: nhadatanphuhp@gmail.com
NHÀ ĐẤT AN PHÚ
 • Địa chỉ : Lô 02 - LK22, đường Máng Nước, khu Cửa Trại, xã Thuỷ Đường, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
 • Email : nhadatanphuhp@gmail.com
 • Điện thoại : 0936 77 39 68
 • Hotline : 0358 445 445
 • website : www.nhadatanphu.com.vn
Ngày đăng : 29/06/2022 | 442 lượt xem
Bài viết liên quan
Tìm kiếm bài viết
Chuyên gia tư vấn
Mr Tảo
Mr Tảo
Phó Giám Đốc Kinh Doanh
Mr Huy
Mr Huy
Giám Đốc Kinh Doanh
Mr Duy
Mr Duy
Best Sale Tuần
Ms Dung
Ms Dung
Best Sale Tuần