NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445

Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 28/5/2024

Thường trực HĐND thành phố có Quyết định về việc triệu tập Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026).

Theo đó, Thường trực HĐND thành phố Quyết định triệu tập các vị đại biểu HĐND thành phố dự Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026).

Thời gian: 1/2 ngày, từ 08 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2024 (thứ Ba).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố.

Các Ban của HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI.

Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, cho ý kiến về các nội dung: Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên. Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường, thành lập quận An Dương và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa huyện An Dương và quận Hồng Bàng. Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và sắp xếp, thành lập các phường thuộc quận Hồng Bàng. Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hải Phòng. Đề án phân loại đô thị Thủy Nguyên.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về: Điều chỉnh (lần 4) kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023. Điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024. Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10ha đến dưới 500ha. Cho ý kiến về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố năm 2024. Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ sét Núi Trăn (Đồng Hang, Đá Năn, Triệu Cao) và Hang Vua (Suối Bà) tại thị trấn Minh Đức và xã Minh Tân, huyện Thùy Nguyên, thành phố Hải Phòng (Hạng mục khai thác mỏ đá sét Hang Vua (Suối Bà) tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên). Thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2024. Bổ sung Danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố năm 2024.

Nguồn https://thanhphohaiphong.gov.vn/

NHÀ ĐẤT AN PHÚ
  • Địa chỉ : Lô 02 - LK22, đường Máng Nước, khu Cửa Trại, xã Thuỷ Đường, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
  • Email : nhadatanphuhp@gmail.com
  • Điện thoại : 0936 77 39 68
  • Hotline : 0358 445 445
  • website : www.nhadatanphu.com.vn
Ngày đăng : 27/05/2024 | 43 lượt xem
Bài viết liên quan