NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445

Sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố

HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/7/2022, Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Điều 1. Thực hiện sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố như sau:

1. Sắp xếp, sáp nhập 256 thôn thành 135 thôn; 980 tổ dân phố thành 412 tổ dân phố (Phụ lục 1 kèm theo).

2. Đổi tên 14 thôn, 22 tổ dân phố (Phụ lục 2 kèm theo).

Sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, trên địa bàn thành phố có 1.046 thôn và 715 tổ dân phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo quy mô số hộ gia đình theo quy định, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

NHÀ ĐẤT AN PHÚ
  • Địa chỉ : Lô 02 - LK22, đường Máng Nước, khu Cửa Trại, xã Thuỷ Đường, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
  • Email : nhadatanphuhp@gmail.com
  • Điện thoại : 0936 77 39 68
  • Hotline : 0358 445 445
  • website : www.nhadatanphu.com.vn
Ngày đăng : 02/08/2022 | 209 lượt xem
Bài viết liên quan
Tìm kiếm bài viết
Chuyên gia tư vấn
Mr Tảo
Mr Tảo
Phó Giám Đốc Kinh Doanh
Mr Huy
Mr Huy
Giám Đốc Kinh Doanh
Mr Duy
Mr Duy
Best Sale Tuần
Ms Dung
Ms Dung
Best Sale Tuần