ap-13898
Thỏa thuận
128 m2
không Xác Định
ap-7021
3,577,600,000đ
550 m2
không Xác Định