ap-11799
1,500,000,000đ
50 m2
Đông Bắc
ap-11788
1,500,000,000đ
12 m2
Tây Nam
ap-10469
1,450,000,000đ
48 m2
không Xác Định
AP-10448
Thỏa thuận
48 m2
không Xác Định
ap-10185
Thỏa thuận
2,045 m2
không Xác Định
AP-9864
13,200,000,000đ
90 m2
không Xác Định
ap-9863
2,150,000,000đ
68 m2
không Xác Định
AP-9862
1,200,000,000đ
44 m2
không Xác Định
AP-9857
Thỏa thuận
50 m2
không Xác Định
AP-9856
660,000,000đ
54 m2
không Xác Định
ap-6764
1,200,000,000đ
40 m2
Đông
AP-5528
31,000,000đ
100 m2
không Xác Định
AP-5390
2,800,000,000đ
97 m2
Đông Bắc
AP-5301
1,280,000,000đ
72 m2
Tây Bắc