ap-10185
Thỏa thuận
2,045 m2
không Xác Định
ap-6764
1,200,000,000đ
40 m2
Đông
AP-5528
31,000,000đ
100 m2
không Xác Định
AP-5390
2,800,000,000đ
97 m2
Đông Bắc