AP-13128
7,900,000,000đ
1,000 m2
Nam
AP-13104
12,000,000đ
30 m2
không Xác Định
ap-13096
2,290,000,000đ
126 m2
Tây Nam