AP-13875
2,500,000,000đ
164 m2
không Xác Định
ap-13561
Thỏa thuận
50 m2
không Xác Định