AP-10725
Thỏa thuận
117 m2
không Xác Định
AP-10255
6,264,000,000đ
216 m2
Tây Bắc
AP-9892
620,000,000đ
130 m2
không Xác Định
AP-9808
1,250,000,000đ
62 m2
không Xác Định
AP-5531
15,000,000đ
60 m2
không Xác Định
AP-5410
240,000,000đ
50 m2
Tây Bắc
ap-5308
150,000,000đ
48 m2
không Xác Định
ap-5304
950đ
48 m2
Đông
ap-2326
Thỏa thuận
132 m2
không Xác Định
ap-2325
Thỏa thuận
91 m2
không Xác Định
ap-2324
Thỏa thuận
265 m2
không Xác Định