AP-12309
2,000,000,000đ
71 m2
Đông Nam
AP-12304
Thỏa thuận
117 m2
Đông Nam
AP-12303
5,520,000,000đ
184 m2
Đông
AP-12289
2,250,000,000đ
205 m2
Đông Bắc
AP-12288
Thỏa thuận
200 m2
Tây Bắc
AP-12287
Thỏa thuận
304 m2
Đông Bắc
AP-12268
2,100,000,000đ
86 m2
Nam
ap-12265
Thỏa thuận
102 m2
Bắc
AP-12264
3,217,500,000đ
117 m2
không Xác Định
AP-12263
1,350,000,000đ
77 m2
không Xác Định
ap-12258
2,288,000,000đ
352 m2
Đông Bắc
ap-12251
1,040,000,000đ
104 m2
Đông
AP-12246
1,280,000,000đ
75 m2
Đông
ap-12207
Thỏa thuận
120 m2
Tây Bắc
AP-12291
1,440,000,000đ
120 m2
Tây Bắc
AP-12278
Thỏa thuận
160 m2
Đông
AP-12302
1,600,000,000đ
100 m2
không Xác Định
AP-12295
1,762,250,000đ
132 m2
Tây Bắc
AP-12276
Thỏa thuận
108 m2
Tây Bắc
AP-12275
650,000,000đ
65 m2
Đông Bắc