AP-13128
7,900,000,000đ
1,000 m2
Nam
ap-13096
2,290,000,000đ
126 m2
Tây Nam
ap-13066
Thỏa thuận
150 m2
Đông Nam