AP-12261
1,032,000,000đ
172 m2
Nam
AP-12260
2,029,500,000đ
369 m2
Tây Bắc
AP-12281
Thỏa thuận
175 m2
Tây Bắc
AP-12273
Thỏa thuận
108 m2
Đông Nam
AP-12259
1,950,000,000đ
206 m2
Tây Bắc
AP-12248
450,000,000đ
80 m2
Bắc
AP-12243
795,000,000đ
88 m2
Tây Bắc
ap-12242
810,000,000đ
93 m2
Tây Bắc
ap-12238
715,000,000đ
100 m2
Đông Nam
AP-12231
600,000,000đ
52 m2
Đông Bắc
AP-12218
1,320,000,000đ
90 m2
Tây
ap-12203
520,000,000đ
85 m2
Đông Nam
ap-12201
Thỏa thuận
145 m2
không Xác Định