ap-13069
1,150,000,000đ
700 m2
Đông Nam
ap-13013
680,000,000đ
m2
không Xác Định