ap-13848
965,000,000đ
64 m2
không Xác Định
AP-13803
715,000,000đ
71 m2
không Xác Định
ap-13769
1,600,000,000đ
100 m2
Đông Bắc