ap-13066
Thỏa thuận
150 m2
Đông Nam
AP-12891
950,000,000đ
306 m2
không Xác Định
ap-12889
1,310,000,000đ
345 m2
không Xác Định
AP-12888
450,000,000đ
79 m2
Tây Bắc
AP-12539
1,500,000,000đ
100 m2
Tây Nam
ap-11794
1,280,000,000đ
500 m2
Nam