AP-7061
Thỏa thuận
m2
không Xác Định
ap-5302
312đ
48 m2
Đông Bắc
ap-5258
1,900,000,000đ
32 m2
không Xác Định
ap-2392
1,000,000,000đ
40 m2
Đông Nam
ap-2281
Thỏa thuận
77 m2
không Xác Định
ap-2256
50,000,000,000đ
300 m2
không Xác Định
ap-2183
Thỏa thuận
500 m2
không Xác Định