Trong phần 2 này, Nhà đất An Phú xin tiếp tục gửi tới Quý khách bản đồ giá trúng của khu Cửa Trại -Thủy Đường và khu Khau Da-Thủy Sơn

Nhà Đất An Phú xin gửi tới Quý khách bản đồ giá trúng của một số khu đấu giá tại huyện Thủy Nguyên trong thời gian vừa qua

Nhà Đất An Phú xin gửi tới quý khách hàng kết quả đấu giá 28 lô đất tại xã Đông Sơn và Thủy Sơn ngày 04/02/2021

Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng thông tin kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 02 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại xã Đông Sơn, huyện [...]
Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng thông tin kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số 01, tại khu ông Viên, xã Đông Sơn, huyện Thủy [...]
      Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng thông tin kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 18 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Khang Đồi, [...]
Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng thông tin kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại - xã Thủy Đường và [...]

Nhà Đất An Phú xin gửi tới quý khách hàng kết quả đấu giá khu Cửa Trại - Thủy Đường tháng 12/2020 

 

Nhà Đất An Phú xin gửi tới quý khách hàng kết quả đấu giá tại các xã Đông Sơn, Kênh Giang, Thủy Sơn tháng 12/2020

Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng thông tin kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 104 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại, xã [...]
Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng thông tin kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã Thuỷ Sơn, Đông Sơn, Kênh [...]
Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng thông tin kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Tây Con Cá (VT2), thôn [...]
Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng thông tin kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất vào mục đích làm nhà cho các hộ gia đình, cá nhân [...]
Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng thông tin kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất vào mục đích làm nhà cho các hộ gia đình, cá nhân [...]

Nhà Đất An Phú xin gửi tới quý khách hàng kết quả đấu giá Phục Lễ tháng 12/2020