Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện An Lão tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 94 [...]
Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng Kết quả giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại 3 xã: Hoàng Động, Lưu Kiếm, Gia Đức, Thuỷ Nguyên, Hải [...]
          Nhà Đất An Phú xin gửi tới Quý khách hàng thông báo đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại xã Hoàng Động, huyện Thuỷ [...]
          Nhà Đất An Phú xin gửi tới Quý khách hàng thông báo đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Đầm Danh (VT2), xã Lưu [...]
          Nhà Đất An Phú xin gửi tới Quý khách hàng thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại thôn 6, xã Gia Đức, huyện [...]
Nhà Đất An Phú xin gửi Quý khách hàng thông tin kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích thương mại dịch vụ tại khu Khau Da, xã Thủy [...]
         Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng Kết quả giá trúng đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Đồng Tiêu, xã Phù [...]
        Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng Kết quả giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Khang Dồi, khu Đầm Huyện xã Thuỷ Sơn và thôn 9, xã [...]
         Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng thông tin kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Đồng Tiêu, [...]
        Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng thông tin kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Khang Dồi, khu Đầm Huyện xã Thuỷ Sơn và [...]
Nhà Đất An Phú xin gửi tới quý khách hàng kết quả đấu giá quyền sử dụng đất Các lô đất thuộc quỹ đất 10% tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Công ty [...]
Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng thông tin kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Các lô đất thuộc quỹ đất 10% tại Dự án đầu tư xây dựng nhà [...]

Trong phần 2 này, Nhà đất An Phú xin tiếp tục gửi tới Quý khách bản đồ giá trúng của khu Cửa Trại -Thủy Đường và khu Khau Da-Thủy Sơn

Nhà Đất An Phú xin gửi tới Quý khách bản đồ giá trúng của một số khu đấu giá tại huyện Thủy Nguyên trong thời gian vừa qua

Nhà Đất An Phú xin gửi tới quý khách hàng kết quả đấu giá 28 lô đất tại xã Đông Sơn và Thủy Sơn ngày 04/02/2021