ap-12564
2,550,000,000đ
200 m2
không Xác Định
ap-12559
Thỏa thuận
90 m2
Đông Nam
ap-12543
Thỏa thuận
90 m2
Tây Nam

AP-12589
Thỏa thuận
620 m2
không Xác Định
ap-12548
2,550,000,000đ
145 m2
không Xác Định
AP-12560
2,280,000,000đ
90 m2
Đông Bắc