AP-12217
3,051,000,000đ
169 m2
không Xác Định
AP-12216
2,800,000,000đ
120 m2
Nam
AP-12213
3,131,000,000đ
101 m2
Đông
AP-12209
1,390,000,000đ
120 m2
Tây
AP-12207
Thỏa thuận
120 m2
Tây Bắc

ap-12203
520,000,000đ
85 m2
Đông Nam
AP-12230
Thỏa thuận
109 m2
Tây Bắc
ap-10770
1,819,000,000đ
75 m2
Bắc
AP-12232
1,100,000,000đ
173 m2
không Xác Định
AP-12231
600,000,000đ
52 m2
Đông Bắc
ap-10714
3,000,000,000đ
90 m2
không Xác Định