AP-12527
Thỏa thuận
m2
không Xác Định
AP-12525
2,124,000,000đ
236 m2
Tây
AP-12524
1,600,000,000đ
136 m2
Đông Bắc
ap-12500
Thỏa thuận
84 m2
Bắc

AP-12537
Thỏa thuận
82 m2
Bắc
AP-12533
1,242,000,000đ
138 m2
không Xác Định
AP-12509
Thỏa thuận
100 m2
Đông
AP-12507
2,247,000,000đ
321 m2
Đông Nam
AP-12506
2,750,800,000đ
299 m2
Đông Nam
ap-12495
600,000,000đ
200 m2
không Xác Định
ap-12481
Thỏa thuận
151 m2
không Xác Định