AP-12715
1,000,000,000đ
74 m2
không Xác Định
ap-12398
Thỏa thuận
95 m2
Đông Bắc