ap-12840
Thỏa thuận
175 m2
không Xác Định

ap-12398
Thỏa thuận
95 m2
Đông Bắc