AP-12291
1,440,000,000đ
120 m2
Tây Bắc
AP-12289
2,250,000,000đ
205 m2
Đông Bắc
AP-12288
Thỏa thuận
200 m2
Tây Bắc
AP-12287
Thỏa thuận
304 m2
Đông Bắc
AP-12281
Thỏa thuận
175 m2
Tây Bắc
AP-12278
Thỏa thuận
160 m2
Đông
ap-12207
Thỏa thuận
120 m2
Tây Bắc
AP-12271
2,150,000,000đ
67 m2
Tây Bắc
AP-12268
2,100,000,000đ
86 m2
Nam

AP-12295
1,762,250,000đ
132 m2
Tây Bắc
ap-12282
Thỏa thuận
60 m2
Bắc
AP-12276
Thỏa thuận
108 m2
Tây Bắc
AP-12275
650,000,000đ
65 m2
Đông Bắc
AP-12273
Thỏa thuận
108 m2
Đông Nam
AP-12259
1,950,000,000đ
206 m2
Tây Bắc
AP-12257
1,600,000,000đ
75 m2
Tây Bắc
AP-12248
450,000,000đ
80 m2
Bắc