Nghị quyết 18-NQ/TW yêu cầu quy định mức thuế cao hơn với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhà, đầu cơ đất, đồng thời, bỏ khung giá đất.

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 về việc ban hành quy định chi tiết danh mục các thửa đất nhỏ hẹp [...]
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến [...]
Căn cứ các Nghị Quyết: số 68/NQ - HĐND ngày 09/12/2019, số 34/NQ-HĐND ngày 22/7/2020, số 53/NQ - HĐND ngày 22/12/2020; số 41/NQ - HĐND ngày [...]
Từ ngày 15/6/2022, giá dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được áp dụng theo Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy [...]
Ngày 27/5/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 15/2022/QĐ-TTg Quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, [...]
UBND thành phố đã có Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 về việc ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không khuyến [...]
UBND thành phố đã có Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi [...]
UBND thành phố Hải Phòng đã có Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ giá đất tại một số vị trí tuyến đường trong bảng giá các loại [...]
UBND thành phố Hải Phòng đã có Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ giá đất tại một số vị trí tuyến đường trong bảng giá các loại [...]
Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15/02/2022 của Ban Thường Vụ Thành uỷ về việc di chuyển Trung tâm Chính [...]
Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10, đoạn từ [...]
Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giá đất tại 1 số vị trí, tuyến đường trong bảng giá các loại đất 5 [...]
Thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy với loại hình hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, [...]

Dưới đây là các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP.