ap-13769
1,600,000,000đ
100 m2
Đông Bắc
ap-12398
Thỏa thuận
95 m2
Đông Bắc
ap-10147
12,000,000đ
112 m2
không Xác Định