AP-12537
Thỏa thuận
82 m2
Bắc
AP-12533
1,242,000,000đ
138 m2
không Xác Định
AP-12525
2,124,000,000đ
236 m2
Tây
AP-12524
1,600,000,000đ
136 m2
Đông Bắc
AP-12509
Thỏa thuận
100 m2
Đông
AP-12507
2,247,000,000đ
321 m2
Đông Nam
AP-12506
2,750,800,000đ
299 m2
Đông Nam
AP-12503
Thỏa thuận
145 m2
Đông Bắc
AP-12502
Thỏa thuận
141 m2
Đông Bắc
ap-12500
Thỏa thuận
84 m2
Bắc