ap-5308
150,000,000đ
48 m2
không Xác Định
ap-5069
8,600,000,000đ
98 m2
Đông Nam
ap-3955
2,000,000,000đ
95 m2
không Xác Định
ap-127
Thỏa thuận
250 m2
không Xác Định