AP-12059
730,000,000đ
72 m2
không Xác Định
AP-12041
1,624,000,000đ
203 m2
không Xác Định
AP-12035
2,560,000,000đ
75 m2
không Xác Định
ap-12004
3,100,000,000đ
100 m2
không Xác Định
AP-11991
2,550,000,000đ
75 m2
không Xác Định
ap-11976
2,500,000,000đ
150 m2
Đông Bắc
ap-11974
Thỏa thuận
92 m2
không Xác Định
ap-11973
Thỏa thuận
92 m2
không Xác Định
ap-11952
2,450,000,000đ
85 m2
không Xác Định