ap-13792
2,300,000,000đ
100 m2
Đông Bắc
AP-12291
1,440,000,000đ
120 m2
Tây Bắc
ap-12251
1,040,000,000đ
104 m2
Đông
ap-12238
715,000,000đ
100 m2
Đông Nam
AP-12209
1,390,000,000đ
120 m2
Tây
ap-12207
Thỏa thuận
120 m2
Tây Bắc
AP-12068
Thỏa thuận
150 m2
không Xác Định
AP-10686
570,000,000đ
195 m2
không Xác Định
AP-10115
Thỏa thuận
104 m2
không Xác Định
ap-9999
Thỏa thuận
91 m2
không Xác Định