AP-12101
Thỏa thuận
300 m2
không Xác Định
AP-11843
6,000,000đ
60 m2
Bắc
ap-11842
333,500,000đ
115 m2
Tây
AP-11840
1,000,000đ
110 m2
Nam
AP-10741
877,500,000đ
351 m2
Đông
ap-10703
1,176,500,000đ
181 m2
Đông Bắc
ap-10640
Thỏa thuận
m2
không Xác Định
AP-10423
4,000,000đ
60 m2
không Xác Định
ap-10190
5,500,000,000đ
200 m2
không Xác Định