ap-13561
Thỏa thuận
50 m2
không Xác Định
AP-13467
1,750,000,000đ
100 m2
không Xác Định