ap-12503
Thỏa thuận
145 m2
Đông Bắc
ap-12203
520,000,000đ
85 m2
Đông Nam
ap-11798
1,950,000,000đ
105 m2
Tây
ap-7066
885,000,000đ
177 m2
không Xác Định
AP-6976
11,720,000,000đ
586 m2
không Xác Định
ap-2137
Thỏa thuận
100 m2
không Xác Định