AP-12560
2,280,000,000đ
90 m2
Đông Bắc
ap-12481
Thỏa thuận
151 m2
không Xác Định
ap-12420
1,970,000,000đ
120 m2
Bắc
AP-12408
Thỏa thuận
107 m2
không Xác Định
AP-12289
2,250,000,000đ
205 m2
Đông Bắc
ap-9872
Thỏa thuận
2,000 m2
không Xác Định
ap-8551
Thỏa thuận
84 m2
không Xác Định
ap-7356
Thỏa thuận
2,000 m2
Tây Nam
ap-7088
405,000,000đ
225 m2
không Xác Định