AP-13104
12,000,000đ
30 m2
không Xác Định
AP-12476
7,307,300,000đ
190 m2
không Xác Định
ap-12411
2,800,000,000đ
100 m2
Tây Nam
ap-12355
2,550,000,000đ
100 m2
Đông Nam
AP-12317
Thỏa thuận
100 m2
Đông Bắc