AP-12247
4,488,000,000đ
132 m2
không Xác Định
AP-12245
Thỏa thuận
82 m2
Tây Bắc
AP-12186
Thỏa thuận
94 m2
Bắc
ap-12185
1,250,000,000đ
66 m2
không Xác Định
AP-12142
14,000,000,000đ
150 m2
Đông Nam
AP-12075
170,000,000đ
4 m2
không Xác Định
ap-12020
2,620,000,000đ
100 m2
Đông Bắc
ap-12018
4,200,000,000đ
125 m2
không Xác Định
ap-11944
3,600,000,000đ
200 m2
Đông Nam
AP-11938
1,980,000,000đ
103 m2
Tây Nam