ap-13782
4,050,000,000đ
100 m2
Đông Bắc
ap-13680
7,550,000,000đ
178 m2
không Xác Định