AP-12344
1,500,000,000đ
100 m2
không Xác Định
AP-10722
480,000,000đ
72 m2
không Xác Định
ap-10654
380,000,000đ
83 m2
không Xác Định
AP-10407
Thỏa thuận
125 m2
không Xác Định
ap-10129
Thỏa thuận
750 m2
không Xác Định
AP-10003
1,500,000,000đ
74 m2
không Xác Định
ap-9736
Thỏa thuận
74 m2
không Xác Định
ap-9730
895,000,000đ
104 m2
không Xác Định
ap-7404
400,000,000đ
60 m2
Nam