AP-12533
1,242,000,000đ
138 m2
không Xác Định
ap-12395
Thỏa thuận
87 m2
không Xác Định
AP-12119
2,600,000,000đ
200 m2
Tây Nam
AP-10148
2,000,000,000đ
145 m2
không Xác Định
ap-10133
Thỏa thuận
163 m2
không Xác Định
AP-9938
Thỏa thuận
164 m2
không Xác Định
AP-9880
Thỏa thuận
190 m2
không Xác Định