AP-13875
2,500,000,000đ
164 m2
không Xác Định
AP-12533
1,242,000,000đ
138 m2
không Xác Định
ap-12395
Thỏa thuận
87 m2
không Xác Định
AP-12119
2,600,000,000đ
200 m2
Tây Nam